Biz Kimiz

Biz Kimiz

Uluslararası araştırma şirketleri ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ihtiyaç duydukları güvenilir bilgiyi ulaştırmak; pazar araştırmalarında nitelikli veri toplama ve saha hizmeti vermek üzere İstanbul’da kurulmuş, Türkiye geneline yayılmış etkin saha alt yapısı olan bir danışmanlık şirketiyiz.

"İş Ortaklığı" prensibi ile müşterilerimize maksimum fayda sağlamayı hedefleyen, ihtiyaçlarını ve önceliklerini tümüyle anlamaya yönelik hızlı ve zamanında çözümler üreten profesyonel bir araştırma kuruluşuyuz.

Kamu kurumlarına ve sektörlerinde lider ulusal ve uluslararası saygın birçok "iş ortağına", marka değerlerini ve kurumsal itibarlarını geliştirmeleri amacıyla pazar araştırma alanında danışmanlık, planlama ve uygulama hizmetleri veriyoruz.

Amacımız, araştırma yoluyla müşterilerinizle aranızda güçlü bir bağ kurabilmek ve projelerinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilginin size akışını sağlamaktır.

Roni Araştırma, kurulduğu günden bu yana pazar araştırmanın uygulamaya dayalı bir danışmanlık hizmeti olduğu gerçeğinden hareketle; sektörün dinamiklerini özümsemiş, konusunda uzmanlaşmış, yaptığı işe saygı duyan ve işini keyif alarak yapan bir kadro ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Ürettiğimiz işin kalitesinin doğrudan o işi yapan saha ekibinin nitelikleri ile bağlantılı olduğunu biliriz. Bu nedenle her çalışma için hem çalışma konusunda, hem de müşterimizin sektöründe deneyimli bir proje ekibi oluştururuz.

Araştırmacı olmak için meraklı olmak gerektiğine inanır, "her şey merakla başlar" mottosu ile kurulduğu gündeki heyecanımızı korur; sürekli öğreniriz, sürekli gelişiriz, yenilikleri takip ederiz. Her yeni güne amatör bir heyecan ve profesyonel bir bakış açısıyla uyanırız. İçinde bulunulan konum ne kadar iyi olursa olsun, bununla yetinmemek ve daha iyiye ulaşmak için gayret gösteririz.

Roni Araştırma olarak bir projeye başladığımızda kendimizle girdiğimiz taahhüt müşterimizin gereksinimlerini karşılayıp, beklentilerini aşmaktır. Çalışmalarımızın başarısının en önemli göstergesinin müşterimiz ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkimizin uzun sürmesi olduğunu biliriz.

Uzun yıllardır araştırma sektöründe yer almanın yarattığı deneyiminin yanı sıra ulusal ve uluslararası lider markalarla çalışmanın getirdiği birikimle kendimize güveniyoruz. Mesleğimizi seviyoruz.

Roni Araştırma olarak yüksek enerjimiz, dinamik yapımız, yenilikçi bakış açımız, sektörü bilen deneyimli ekibimiz ile size yardımcı olmaya hazırız.

Misyonumuz

Bireylerin ve kurumların kendi alanlarında daha başarılı olabilmelerine katkı sağlayacak güncel ve güvenilir bilgi ihtiyaçlarına beklentilerini aşarak cevap vermek; Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, yaptığımız işin vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle hareket ederek doğru, güvenilir ve değerli bilgilere ulaşmak.

 

En iyiyi başarmak için hiç vazgeçmediğimiz şu temel prensipleri uygulamaktayız:

  • Müşterilerimizin işlerine artı değer katmak
  • Yaratıcı yaklaşımlar ve uygulanabilir çözümler üretmek
  • Üstlendiğimiz her işi en iyi şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak
  • Esnek düşünerek, hızlı ve sonuç odaklı hareket etmek
  • İlişkilerimizde pozitiflik, dürüstlük ve samimiyeti esas almak
  • Müşterilerimizin gizliliğine daima özen göstermek

Hizmetlerimizi yapılandırırken en önde tuttuğumuz unsur "uygulama"dır. Bu yaklaşım verilen hizmetlerin sadece öneri ve raporlar ile kısıtlı olmasından çok farklı olup, bizce çok daha fazla bir katma değer yaratmaktadır.

Misyonumuz
Vizyonumuz

Vizyonumuz

İşimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için dünyanın değişen yüzünü takip etmek hatta bu değişimin öznesi olmak; Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi teşvik eden operasyonel mükemmellik kültürünü yaratmak; Kaliteden ödün vermeyen yapısıyla, müşteri memnuniyetiyle ve gerçekleştirdiği her işe kattığı değerle araştırma sektöründe güvenilir ve nitelikli bilginin adresi olarak bilinen, yaptığı çalışmalarla ilham veren bir kuruluş olmaktır.

Değerlerimiz

Adalet - İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket eden bir aileyiz. İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yaparız. Performansı objektif ve ölçülebilir kriterlere göre tanımlar, adil ve tutarlı bir şekilde değerlendiririz.

Ahlak - Yüksek ahlaki standartlara sahibiz. Faaliyetlerimizde ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha göstermeyiz.

İtibar - İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz.

Saygı - Çevreye, doğaya ve topluma duyarlı ve saygılıyız. Farklılıkları zenginlik olarak görür her türlü ayrımcılığı reddederiz. Müşterilerimizin hem kurumsal hem de milli kültürlerine saygı duyar, çalışmalarımızı bu anlayış içinde yürütürüz.

Dayanışma - İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız. İnsanı kaynak değil kıymet olarak görürüz.

İnsan Odaklılık - Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız. İşbirliği, ortak akıl, katılım ve insan yeteneğine inanırız. Kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı devamlı geliştiririz.

 

Üzerinde yaşadığımız dünyada kalıcı olmadığımızın bilincindeyiz. Kalıcı olan sadece yaşadığımız sürece el birliği ile yarattığımız değerlerdir.

Roni Araştırma ailesi olarak temel felsefemiz çalışanlarımıza keyifle çalışabilecekleri bir ortam ve dolu dolu bir hayat yaşamaları için imkânlar sağlamak; müşterilerimizin rekabet gücünü arttıran, başarılarına destek olacak işlevsel çözümler sunmak; rakiplerimiz için, kendilerini geliştirmekten başka çare bırakmayan bir itici güç olmak; elimizdeki imkânlar ile çevre, kültür ve insan kaynağı alanlarında toplum faydasına faaliyetlerde bulunmaktır.

Bunun için bilgiyi ve bilimselliği ölçüt alır, doğruluğuna inandığımız konuları rasyonel bir şekilde sonuna kadar savunur, hayata geçirmek için yapıcı bir şekilde çalışırız.

Değerlerimiz

İlkelerimiz

Müşteri Odaklılık

Müşteri Odaklılık

Gelişen teknoloji ve yoğun rekabet ortamı firmaları daha önce hiç fark etmedikleri tehditlerle sınarken bir taraftan da yepyeni gelişim fırsatları sunmakta. Böyle bir ortamda başarılı olmanın anahtarı ise tüketiciye odaklanmak ve onun gözünde farklılaşabilmek. Bunun bilinciyle müşterilerimizin beklentilerini anlamaya çalışır, kendimizi onların yerine koyarak hizmet vermeye çalışırız. Karşılıklı kazanma ilkesine bağlı iş stratejileri geliştirerek geri dönüşümü yüksek ve hızlı çözümler sunmak, müşterilerimize katma değer sağlamak isteriz.

Güvenilirlik

Güvenilirlik

İşimizde ve hayatımızda her zaman güveni ve dürüstlüğü ön planda tutarız. Net sözler verir, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz. Tüm ilişkilerimizde dürüst, açık ve tutarlı davranır, bu sayede çalışma ortaklarımızla güvene dayalı istikrarlı ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlarız. Araştırma sonuçlarının doğruluğu ve objektifliğinden ödün vermeden çalışır, toplanan ve derlenen bilgilerin değerlendirilmesinde "objektifliği" ön koşul sayarak; çalışmalarımızı taraf gözetmeden sunarız.

Yaratıcılık

Yaratıcılık

Bir işin nasıl yapılamayacağını değil, yeni yaklaşımlar geliştirerek nasıl yapılabileceğini düşünür ve söyleriz. Standart çözümlerin farklı ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda bilgimizden, deneyimlerimizden, ilişkilerimizden ve teknolojiden yararlanarak ihtiyaca en uygun çözümleri hızla üretiriz. Müşterilerimizin ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni fikirler geliştirir ve bu fikirleri hayata geçirmek için harekete geçeriz. Sadece bugünün gereksinimlerini değil geleceğin de gereksinimlerini görebilmek için çalışırız.

Yenilikçilik

Yenilikçilik

Değişimlerin sürekli olması artık kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Biz de bu hızlı değişimi kucaklar; hızlı gelişim ile cevap verebilmeye çalışırız. Başarılı olmak için bir kurumun kendini sürekli güncellemesi, yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğine inanır; değişimin en hızlı ve sorunsuz şekilde hayata geçmesi için kendimiz dâhil herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini biliriz. Teknolojiye yatırım yaparak ve yeni çözümler üreterek başarımızı sürekli kılmaya çalışırız. Değişime ve gelişime yatırım yapmanın, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğuna inanırız.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyası açısından stratejik öneme sahip bir konudur. Şirketler gerçek başarıya, sürdürülebilirlik uygulamalarını bir yük olarak değil, tüm paydaşların yararlandığı kaynak, uzmanlık, fırsat ve yenilikler bütünü olarak önemsediklerinde ulaşabilirler. Biz de sürdürülebilirlik konusunda somut adımları; doğayı ve çevreyi koruma bilincini şirketin tüm kademelerinde öncelik haline getirerek, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirerek, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu tam anlamıyla benimseyip hayata geçirerek atabileceğimize inanırız.

Şeffaflık

Şeffaflık

Müşterilerimizle yakın temasta çalışmayı severiz. Gerçekleştirilmesi istenen araştırmanın tüm aşamalarında müşterilerimizin bize eşlik etmesinden mutlu oluruz, bizi tanımaları için bunu fırsat kabul ederiz. Böylece bizden istenilenin ne olduğunu net olarak anlar; kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetler sunarız. Çalışmanın her aşamasının, bu araştırmayı isteyen kuruluş tarafından takip edilebilmesini sağlar; bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde müşterimizin denetimine açık tutarız.

Kalite Standartlarımız

Kalite Standartlarımız

"Hizmet kalitesini artırmanın yolu, yönetim kalitesini geliştirmekten geçer."

Kuruluş amacında yer alan temel kalite ve müşteri memnuniyetini hedefleyen şirketimiz; yaptığı araştırmalar esnasında uluslararası standart kabul edilen ESOMAR (European Society of Marketing Research) tarafından düzenlenen kurallara uygun olarak hareket etmekte ve TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) tarafından belirlenmiş mesleki etik kurallara koşul gözetmeksizin uymaktadır.

Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak amacıyla kalite sistemimizi düzenli olarak gözden geçirmek için bağımsız denetim kuruluşları tarafından tarafsız bir şekilde denetleniriz.

Bu bağlamda sektörün kalite belgesi olan "Veri Toplama Alanında Güvenilir Araştırma Belgesi - ISO 20252" ve "Kalite Yönetim Sistemi Standartları - ISO 9001/2008" belgelerine sahip bir araştırma şirketiyiz.

 

Referanslarımız